/ marzec 11, 2020/ Aktualności

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna  „Mediacja ma moc”. Głównym celem programu jest uczenie młodzieży rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy – poprzez dialog prowadzący do porozumienia.

Programem zostali objęci uczniowie klasy VI, którzy co dwa tygodnie biorą udział w szkoleniach prowadzonych przez panie Monikę Chrząstek i Justynę Sandomierską – mediatorki PPP w Leżajsku. Celem tych systematycznych ćwiczeń jest zdobycie praktyki w bezkonfliktowym rozwiązywaniu problemów oraz wyłonienie w przyszłości mediatorów rówieśniczych. Udział w mediacji uczy też brania odpowiedzialności za swoje czyny i podjęte decyzje.

W ramach realizacji programu uczniowie klasy VI pod kierunkiem wychowawczyni pani Haliny Kyci przygotowali tematyczną gazetkę „Mediacja ma moc – właściwe słowo, pomocna dłoń… ”, która w obrazowy sposób przedstawia, jak należy się zachowywać, aby poprawić komunikację między ludźmi, czym charakteryzuje się język szakala oraz czym odznacza się język żyrafy.

W lutym pani Agata Juśko-Zygmunt szkolny pedagog, a także mediator w sprawach szkolnych i rówieśniczych przeprowadziła cykl lekcji edukacyjnych dla uczniów klas I – V. W trakcie zajęć młodsi członkowie społeczności szkolnej dowiedzieli: się co to są mediacje, jak przebiegają, kto może zostać mediatorem, czy mediatora można wybrać/zmienić, jakie sprawy można rozwiązać drogą mediacji, co to jest język żyrafy. Na podsumowanie uczestnicy zajęć otrzymali symboliczne serca z żyrafą, zachęcające do rozwiązywania konfliktów drogą pokojową i przypominające czym jest mediacja.

Liczymy na to, że mediacja w znaczny sposób przyczyni się do skutecznego zapobiegania przemocy fizycznej i psychicznej w środowisku szkolnym.