/ październik 31, 2018/ Aktualności

31 października odbył się rajd rowerowy „Szlakiem Księdza Szpetnara” po hasłem „Biało – czerwoni na rowerach – drogami Niepodległości”. W rajdzie wzięli udział głównie uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz chętni mieszkańcy Dąbrowicy.

Rajd rozpoczął się  pod Szkołą, gdzie nauczyciele przypomnieli uczniom zasady związane z bezpieczeństwem poruszania się na drodze. Trasa rajdu prowadziła do Kolonii Polskiej – miejsca , gdzie urodził się, prowadził swoją działalność i został pochowany Ks. Stanisław Szpetnar. W kościele parafialnym w Kolonii Polskiej uczestnicy rajdu spotkali się z proboszczem Ks. Stanisławem Sroką, który  w niezwykle interesujący sposób przybliżył uczniom tematykę związaną z działaniami niepodległościowymi na naszych terenach , opowiadał o życiu i dokonaniach Ks. S. Szpetnara oraz o historii parafii. O wielu ciekawych wydarzeniach i faktach opowiadała  również Pani Elżbieta Darnia – nauczyciel historii. Dalszym etapem wyprawy rowerowej była kaplica, w podziemiach  której pochowany jest Ks. S. Szpetnar. Tam o naszym lokalnym patriocie opowiadał ks. wikariusz Witold Capłap. Niesamowita lekcja patriotyzmu, lokalnej historii zakończona została na terenie ośrodka Wiejskiego Domu Kultury w Kolonii Polskiej. Tam zakończyła się nasza przygoda przy integracyjnym ognisku, po którym został rozegrany mecz piłki nożnej. Dzięki tej rowerowej wyprawie uczniowie pozyskali dodatkowe informacje i materiały związane z działalnością ks. S. Szpetnara, poznali historię powstania kaplicy w Kolonii Polskiej, przekonali się, że wycieczka jest doskonałą i ciekawą formą edukacji .W działaniach podczas organizacji rajdu wsparli nas : Proboszcz Parafii Kolonia Polska- Ks. Stanisław Sroka, Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce, sołtys wsi Krystyna Kiełboń, restauracja „Dębnianka” – sponsor posiłku. Wszystkim gorąco dziękujemy. Nad przebiegiem rajdu i bezpieczeństwem uczestników czuwali nauczyciele : pani Elżbieta  Darnia, ks. Witold Capłap, pan Paweł Deryło, pan Krzysztof Leja, pan Mateusz Pęcak. Towarzyszyła nam również pani dyrektor Jadwiga Stopyra.

Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021