/ grudzień 3, 2017/ Aktualności

PROJEKTOR

WOLONTARIAT STUDENCKI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĄBROWICY

 

 20 listopada w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy odbyły się zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy. Grupa studentów z Rzeszowa działająca w ramach programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Projektor – wolontariat studencki” postanowiła rozpropagować wśród młodzieży szkolnej wiedzę z zakresu pierwszej pomocy oraz umiejętności praktyczne z zakresu ratownictwa przedmedycznego. W trakcie warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jak należy reagować oraz jak postępować w sytuacjach wskazujących na zagrożenie życia lub zdrowia drugiego człowieka. Utrwalili numery alarmowe oraz zasady wzywania pomocy. Przekonali się, jak ważna jest ocena bezpieczeństwa własnego i ocena stanu poszkodowanego. Najważniejszym punktem warsztatów był pokaz i ćwiczenia praktyczne dotyczące resuscytacji krążeniowo – oddechowej z użyciem fantoma oraz układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Ponadto młodzież dowiedziała się, jak postępować w przypadku utraty przytomności, zatrucia, zadławienia, złamania, krwotoku czy skaleczenia. Warsztaty i pokazy pierwszej pomocy zostały uzupełnione pokazem sprzętu ratowniczego.

            Podsumowaniem spotkania była krótka dyskusja mająca na celu uświadomienie uczniom tego, jak ważna w dzisiejszych czasach jest szybka i prawidłowa interwencja w ratowaniu życia i zdrowia drugiego człowieka.

            Mamy nadzieję, że nasi uczniowie bogatsi o nowe umiejętności w przyszłości będą propagować idee niesienia pomocy każdej osobie, która będzie tego potrzebować.{gallery}projektor_2017{/gallery}