/ maj 24, 2017/ Aktualności

Uroczyste podsumowanie Wojewódzkiego konkursu historycznego dla szkół podstawowych i gimnazjów „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVI w. wzorem dla Europy /współczesnej Europy

Celem wojewódzkiego konkursu „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej”, w którym wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy, było popularyzowanie wiedzy o „Złotym Wieku” w dziejach Polski (Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVI stulecia) – zarazem promowanie informacji o współczesnej Unii Europejskiej, której Polska jest częścią.

 

Tradycje „Złotego Wieku” polskiej kultury i państwowości odczytać dziś można jako wzór w pełni nowoczesnych wartości – wielokulturowo­ści, tolerancji, życia obywatelskiego. Rzeczpospo­lita Obojga Narodów była krajem zamieszkałym przez ludzi różnych religii i wyznań, wielu języków i różnorakich obyczajów. Stanowiła też schronie­nie dla prześladowanych ze względów religijnych mieszkańców innych krajów Europy. Oparcie się na tym przesłaniu tolerancji i otwartości w pracy z młodzieżą daje szansę zaszczepienia jej zasad ważnych we współczesnym życiu społecznym i wpisuje się w dyskusje o wartościach, na jakich opiera się współczesna Europa.