/ marzec 27, 2017/ Aktualności

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny według założonych planów odbyła się gra szkolna.

 Gra i zabawa są ze sobą mocno powiązane. W naszych szkolnych działaniach praca i uczenie się okraszone było przyjemnością edukacyjnej zabawy terenowej. Terenem gry-zabawy był szkolny budynek. Nauczyciele opracowali reguły gry i zadania, a uczniowie zespołowo na stanowiskach w  poszczególnych pracowniach /polonistycznej, języka angielskiego, przyrody, matematyki, artystycznej, ruchowej/ rozwijali swoje zdolności poznawcze. Wśród zabaw były m.in. loteryjki, układanki, rebusy, krzyżówki, gry stolikowe.

Zespoły respektowały reguły zabawy i aktywnie pracowały na osiągnięcie najlepszego wyniku. Zabawa uczyła poszanowania przyjętych norm, umożliwiła współdziałanie, uczyła zarówno wygrywania jak i przegrywania.

Założone przez nauczycieli zasady zabawy dydaktycznej „W zielone gramy” to narzędzie kształcenia i wypróbowana metoda problemowa, która uruchomiła myślenie i uczenie się charakterystyczne dla procesu rozwiązywania problemów.

Po raz kolejny okazało się, jak wielka jest  wspomagająca i motywująca rola gier i zabaw w procesie kształcenia.

Na stanowisku języka polskiego grupy rywalizowały ze sobą w następujących konkurencjach:

1. Przysłowia mądrością narodu.

2. Związki frazeologiczne w naszym życiu.

3. W świecie bogów

4. Ortograficzny latawiec.

Pasjonaci języka ojczystego odgadywali lub uzupełniali poszczególne przysłowia, rozwiązując krzyżówkę. Następnie musieli wykazać się znajomością popularnych frazeologizmów. Szybko okazało się, że ulubiony przez uczniów związek frazeologiczny: łamać sobie głowę nie należy do najłatwiejszych. Kolejne zadanie polegało na dopasowaniu imion oraz zakresu działania bóstw do ilustracji przedstawiających mitologicznych bogów. Sporym ułatwieniem były atrybuty, które pojawiły się na każdej ilustracji. Najtrudniejszym zadaniem był ortograficzny latawiec. Konkurencja wymagała od uczestników znajomości ortografii oraz wyobraźni przestrzennej i sprytu. Na wykonanie zadania było niewiele czasu, gdyż należało ustalić czy znajdujące się na figurach geometrycznych wyrazy zawierają głoskę wymienną czy niewymienną, a następnie ze zgromadzonych zgodnie z poleceniem wyrazów ułożyć latawiec.

Na stanowisku języka angielskiego na uczniów czekały cztery konkurencje o zróżnicowanym poziomie trudności. Pierwsza z nich to ułożenie wierszyka o wiośnie z rozsypanki wyrazowej z zachowaniem rymów i logiki przekazu. Następną była krzyżówka,  w której motywem przewodnim również była wiosna. Trzecim zadaniem było odgadnięcie nazwisk, na podstawie fotografii, dziesięciu sławnych Brytyjczyków, związanych ze światem polityki, muzyki, literatury i filmu. Najwięcej emocji wzbudziła ostatnia konkurencja- tłumaczenie na język polski odcinka kreskówki dla dzieci. Okazało się, że ,,Świnka Peppa‘’ może dostarczyć wrażeń  nawet starszym uczniom..

Wszystkie grupy były niezwykle zaangażowane i wykonywały kolejne zadania z wyjątkową starannością.