/ styczeń 19, 2017/ Aktualności

Jesteśmy wdzięczni  naszym seniorom za otwartość serca, opiekę, troskę i mądrość życiową, za ciepło i zrozumienie, za ubogacanie młodego pokolenia tradycją, kultywowanie obrzędów i zwyczajów, za wzbogacanie historią oraz przekazywanie kultury i obyczajów naszej lokalnej społeczności.

Mimo że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym mroźnych dni, są jednak tego miesiąca takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu; to dni, w których swoje święto obchodzą nasi kochani Seniorzy – babcie i dziadkowie. Dni pełne uśmiechów, wzruszeń, łez  i radości.

 

Tak właśnie było przed feriami w naszej szkole, kiedy to już po raz 23. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadzia. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli do szkoły, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Uroczystość rozpoczęły panie Małgorzata Leja – dyrektor Szkoły Podstawowej i Lucyna Pietrycha – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy, które serdecznie witały przybyłych seniorów, życząc, by spotkanie było radosne i pełne wyjątkowych wrażeń. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością pani Alicja Kycia dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pan Leszek Połeć dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce. Następnie na scenę wkroczyły wnuczęta. W roli konferansjerów wystąpili Kinga Fus i Jan Socha uczniowie Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy, którzy w interesujący, a zarazem nieco zabawny sposób zapowiadali występy kolejnych uczestników. Wielką niespodzianką był występ uczniów z koła wokalnego prowadzonego przez panią Agnieszkę Śliwa – instruktorkę GOK w Kuryłówce. W ich wykonaniu usłyszeliśmy koncert kolęd, pastorałek i piosenek okolicznościowych. Występy sceniczne dedykowane Seniorom były pełne emocji i niespodzianek. Wszyscy wnukowie mieli okazję zaprezentować się swoim babciom i dziadziom w trakcie śpiewania piosenek, recytacji wierszy czy inscenizacji. Mali i nieco starsi artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem.

Na  zakończenie wnuczęta zaśpiewały Seniorom gromkie „Sto lat” i wręczyły własnoręcznie przygotowane upominki. Pani Alicja Kycia dyrektor GOPS w Kuryłówce przekazała Seniorom radosne życzenia dobrego zdrowia, wsparcia najbliższych i optymizmu na co dzień.

Seniorom Ostatnim punktem programu były występy ludowych zespołów: „Kalina” z Kolonii Polskiej i „Jagoda” z Dąbrowicy.

Oprawę artystyczną przygotowali nauczyciele Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy. Oprawą akustyczną zajął się pan Marek Latawiec kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Kolonii Polskiej i pan Tomasz  – instruktor GOK w Kuryłówce.

W tym wyjątkowym dniu wszystkie buzie były rozpromienione i radosne. Dziadkowie z dumą i rozrzewnieniem opuszczali mury szkoły.

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z przewodniczącą Małgorzatą Piskor i Marią Bucior przewodnicząca Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy tak, jak od lat wielu stanęły na wysokości zadania, przygotowując wspólnie z zawsze zaangażowanymi rodzicami społeczności lokalnej Słobody, Kolonii Polskiej i Dąbrowicy wspaniały poczęstunek.

Kolejny raz wsparli nasze działanie wspaniali Przyjaciele szkoły, instytucje partnerskie i działacze społeczni oraz pani Sylwia Dynowiec opiekun świetlicy środowiskowej.

Wszystkim Państwu składamy nasze wyrazy wdzięczności.