/ wrzesień 2, 2016/ Aktualności

 

1 września 2016 rok – słoneczny i uroczysty dzień w Dąbrowicy

Mszą św. inaugurującą rok szkolny 2016/2017 ksiądz proboszcz Stanisław Sroka rozpoczął wrześniowy poranek.  W budynku szkolnym w Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Dąbrowicy chwila refleksji, pamięć o tych, którzy walczyli i polegli za wolną Polskę i wspomnienie tragicznego dnia 1 września 1939 roku.

 

Małgorzata Leja dyrektor szkoły witała rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, którzy wypoczęci, zwarci i gotowi wrócili do pracy, a szczególnie witała dzieci i uczniów, najważniejszych uczestników uroczystości.

W imieniu zebranych słowa wdzięczności za wspieranie szkolnych przedsięwzięć i pomoc w pokonywaniu trudności dyrektor szkoły skierowała do gościa specjalnego, wójta Gminy Kuryłówka pana Tadeusza Halesiaka, który swoją obecnością sprawił miłą niespodziankę. 

W nowym roku szkolnym na każdego czeka coś ciekawego, planuje się realizację nowych pomysłów, którym towarzyszyć będzie aktywność uczniów, nauczycieli, rodziców, partnerów szkoły i społeczności lokalnej.

Były też radosne życzenia dobrego roku, aby był czasem rozwoju, wzrastania w wartościach i aktywnym działaniu.