/ maj 8, 2016/ Aktualności

W sytuacji zagrożenia, w warunkach działań wojennych szkoła zapewnia sprawne przygotowanie i przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników odpowiednio alarmując, nawiązuje kontakt ze służbami specjalistycznymi, sztabem antykryzysowym, wykonuje w miarę możliwości zadania podporządkowując się organowi prowadzącemu szkołę tj. Wójtowi Gminy Kuryłówka według obowiązujących procedur.

Podczas próbnej ewakuacji nauczyciele wyprowadzają uczniów z budynku szkolnego na miejsce koncentracji, zapewniając im w miarę potrzeb pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 

Powiatowa Policja i Straż Pożarna, Patrol Rozminowania nr 7 Jednostki Wojskowej z Niska, pan Wójt Tadeusz Halesiak wraz z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Kuryłówka uczestniczyli w zorganizowanych ćwiczeniach systemu obronnego. Ćwiczenia przebiegały sprawnie z zachowaniem bezpieczeństwa i w oparciu o wszelkie procedury obowiązujące w sytuacjach zagrożeń.

Zarówno szkoły, jak i służby specjalistyczne oraz instytucje nadzorujące, interweniujące i wspierające w sytuacji niespodziewanego, niekorzystnego wydarzenia muszą być przeszkolone i gotowe do podjęcia właściwego działania.