/ październik 18, 2015/ Aktualności

 

„Uczymy przez to, co robimy, nie przez to, co mówimy”.

„Nasza kochana szkoła. Zawsze tu można liczyć na pomocne dłonie”.

 Szczere życzenia i serdeczne pozdrowienia dla wszystkich pracowników szkoły!

 

 Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zaktywizowali się i zachęcili do podjęcia działania innych uczniów, a przy współpracy z Samorządem Uczniowskim Publicznego Gimnazjum przedstawili społeczności szkolnej prezentację z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Grono nauczycielskie, pracownicy obsługi, pani pielęgniarka Małgorzata Chmura, pani Ilona Rodecka z Filii Biblioteki Publicznej – wszyscy uczestniczyli w niecodziennym święcie  i zostali obdarowani serdecznymi słowami podziękowań za codzienną pracę. Nad przygotowaniami czuwali nauczyciele opiekunowie Samorządów Uczniowskich w Szkole Podstawowej pani Jadwiga Stopyra, a w Publicznym Gimnazjum pani Edyta Kusa oraz nauczyciel muzyki pan Bogumił Łyko. Do serdeczności płynących ze strony uczniów, z życzeniami satysfakcji i osiągnięć w pracy oraz dobrego zdrowia  dołączyły pani Beata Brzyska przewodnicząca i pani Maria Bucior zastępca przewodniczącej Rady Rodziców.

Małgorzata Leja dyrektor szkoły wyrazy wdzięczności za przygotowanie spotkania kierowała do uczniów, nauczycieli i rodziców. Dziękowała za wspólne starania w tworzeniu szkoły, która młodym ludziom pokazuje świat wartości i pomaga budować im samych siebie. Wyrażała uznanie wszystkim pracownikom szkoły i rodzicom za wspólnie podejmowane ważne działania szkolne i środowiskowe, życzyła wytrwałości w urzeczywistnianiu zamierzeń, pomyślności w życiu osobistym oraz niezawodnego zdrowia.