/ marzec 25, 2015/ Aktualności

– Bronisław Komorowski Prezydent RP

 

Ten marcowy dzień w naszej szkole był wyjątkowy. Najpierw przywitała nas piękna wiosenna aura, następnie świętowaliśmy podsumowanie dotychczasowych działań ekologicznych związanych z obchodami Dni Przyjaciół Lasu. To ogólnopolskie przedsięwzięcie przyrodnicze, do którego przyłączyła się nasza placówka zostało zainicjowane przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu oraz Lasy Państwowe. Honorowy patronat nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.  

                                                                                                                                         Najmłodsi miłośnicy przyrody – przedszkolaki prezentowali swoje wyobrażenie „Bajkowego Lasu” w postaci pracy rysunkowej. Uczniowie klas I–III wzięli udział w konkursie plastycznym „Drzewa naszych lasów”. Natomiast starsi uczniowie zmagali się z przygotowaniem prezentacji multimedialnej ph. „Kto jest przyjacielem przyrody?

Ochrona i wspieranie rozwoju dziedzictwa naturalnego w naszej Ojczyźnie to jeden z wyrazów nowoczesnego patriotyzmu. Cieszę się, że młodzi ludzie chcą poznawać Polskę – tymi słowami dyrektor szkoły Małgorzata Leja rozpoczęła dzisiejszą uroczystość. Był to fragment listu Pana Prezydenta RP skierowanego do dzieci, nauczycieli oraz wszystkich zaangażowanych w Szkolne Obchody Dni Lasu. Uczennica klasy VI Kinga Zacharyasz zaprezentowała wykoną przez siebie pracę konkursową, która była wprowadzeniem do pogadanki na temat zachowań proekologicznych. Okazało się, że najmłodsi uczestnicy tej niecodziennej lekcji przyrody dużo wiedzieli na ten temat. Na zakończenie spotkania cierpliwe starania i wysiłek uczniów włożony w przygotowanie prac konkursowych zostały nagrodzone – zarówno laureaci jak i wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. Ufamy, że angażując dzieci i młodzież do tego typu działań nauczymy je kochać i szanować przyrodę.

Pomysłodawcą szkolnych działań i koordynatorem przedsięwzięć obchodów Dni Przyjaciół Lasu była nauczycielka przyrody pani Jadwiga Stopyra.

http://tpl.org.pl/node/382

http://www.przyjacielelasu.org.pl/list_prezydent.pdf