/ grudzień 16, 2014/ Punkt przedszkolny

Tegorocznej jesieni odbyły się coroczne spotkania psycholog i logopedy pani Jolanty Knap z rodzicami dzieci 3-4 letnich – uczestnikami projektu  „Przedszkole kluczem do przyszłości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Tematem przewodnim warsztatów były kwestie podnoszące kompetencje wychowawcze, w tym zagadnienia z zakresu roli dorosłych w rozwoju dzieci, w szczególności: emocjonalne przygotowanie dziecka do szkoły – określenie możliwości stymulujących rozwój kompetencji szkolnych dzieci, uświadomienie rodzicom potrzeb i zagrożeń wynikających z braku dojrzałości szkolnej oraz główne prawidłowości rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Ponadto podczas spotkania poruszone zostały problemy dotyczące różnic między rozwojem neurologicznym dziecka a jego kompetencjami poznawczymi niezbędnymi do podjęcia nauki w szkole, zasady pracy dorosłych z dzieckiem oraz wskazanie cech rozwoju dziecka kończącego edukację przedszkolną.

Druga część warsztatów poświęcona została zagadnieniom rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Warsztaty podzielono na część teoretyczną, podczas której rodzice zapoznali się z budową i funkcjonowaniem aparatu mowy, oraz z część praktyczną, której celem było wskazanie ćwiczeń artykulatorów,  wymawiania głosek, również w formie zabawy z dzieckiem, a także porady jak rozmawiać z dziećmi na różnych etapach rozwoju ich mowy.

Zachęcamy rodziców do konsultacji z nauczycielami i pedagogami szkoły w ramach prowadzonej w ramach projektu bezpłatnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, będącej cenną pomocą w uzyskaniu istotnych informacji oraz wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym.