/ wrzesień 22, 2014/ Aktualności

1. Właścicielem placu zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń jest Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy.

2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat .

3. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu tylko pod opieką nauczycieli, rodziców lub opiekunów, ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.

 4. Przebywanie na placu zabaw i korzystanie z urządzeń zabawowych może się odbywać w godzinach od 800 do 2000.

5. Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.

6. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt.

7. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci.

8. W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest:

 •  siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków
 • huśtanie się na stojąco
 • skręcanie huśtawek łańcuchowych
 • dewastowanie urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzenia
 • palenie ognisk oraz używanie materiałów pirotechnicznych
 • wjeżdżanie na plac zabaw rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach
 • organizowanie na placu gier zespołowych
 • niszczenie roślinności
 • wchodzenie na dachy wież, na górę huśtawek i innych urządzeń
 • zakłócanie spokoju i porządku publicznego.

 9. Za szkody urządzeń spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice.

 10. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły .

 11. Na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 12. a placu zabaw zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu.

 13. Telefony alarmowe:

 • Straż Pożarna – 998                           
 • Policja – 997
 • Pogotowie ratunkowe – 999
 • Telefon alarmowy z telefonów komórkowych – 112

14. Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw poza godzinami pracy szkoły.

15. Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej obowiązuje od dnia 01.09.2014r