/ maj 18, 2014/ Aktualności

 

 

,,Źle mówić i pisać

 to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich,

którzy ją budowali.”

                                               Janusz Korczak

 

 

Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii – rozstrzygnięty!

            15 maja 2014 roku. w Zespole Szkół w Kuryłówce odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii. Ideą przedsięwzięcia było promowanie poprawnej polszczyzny oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności ortograficznych. W konkursie brali udział uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych.

            Finał gminny poprzedzony był eliminacjami szkolnymi, podczas których wyłoniono uczniów będących z ortografią za pan brat. Szkolni mistrzowie ortografii otrzymali nie lada wyzwanie – musieli zmierzyć się z dyktandem pt. Kryminalna historia najeżonym wieloma pułapkami ortograficznymi i interpunkcyjnymi.

            Naszą szkołę na etapie gminnym reprezentowały: Kinga Fus i Natalia Gajewska z klasy VI oraz Andżelika Rymarz z klasy V. Dziewczęta stanęły do walki nie tylko z polską ortografią, ale również ze swymi rówieśnikami z innych szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Kuryłówka. Wszyscy uczniowie wykazali się znakomitą znajomością zasad ortograficznych, a zwycięzców wyłoniła dopiero „dogrywka”.

            Uczennica naszej szkoły Kinga Fus zajęła III miejsce, natomiast jej koleżanki uplasowały się na bardzo wysokich pozycjach; uczestników konkursu dzieliły od siebie ułamki punktów. Uczestniczki konkursu otrzymały gratulacje i nagrody od organizatorów – pań polonistek i dyrektora Zespołu Szkół w Kuryłówce oraz wójta Gminy Kuryłówka.

            Gratulujemy sukcesu w tak trudnej dyscyplinie, jaką jest poprawna pisownia.