/ marzec 10, 2014/ Aktualności

Szanowni Państwo, Rodzice

 Informuję, że od 10 marca 2014 r. do 21 marca 2014 r. trwają zapisy dzieci do klasy I, oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicy.

 Formularze rekrutacyjne można pobrać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1300

Serdecznie zapraszam
Małgorzata Leja

dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy

  

Informacje dodatkowe w sekretariacie szkoły i pod nr telefonu 17/2438029

Zapisy dotyczą:

  • dzieci trzy i czteroletnich do punktu przedszkolnego utworzonego w ramach projektu pt. „Przedszkole kluczem do przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • dzieci pięcio i sześcioletnich do oddziału przedszkolnego – obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
  • dzieci do klasy I

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • wypełniony formularz rekrutacji dziecka
  • odpis aktu urodzenia dziecka – do wglądu
  • dowód osobisty
  • poświadczenie zameldowania na pobyt stały (jeżeli adres zameldowania jest inny niż w dowodzie osobistym rodzica),