/ styczeń 29, 2014/ Aktualności

Na początek tradycją jest Msza św. w intencji naszych Seniorów, kiedy to niezawodnie od lat ks. proboszcz Stanisław Sroka wzruszającymi słowami ogarnia wszystkich gości. Dzień Babci i Dziadzia to najpiękniejsze dni w roku, bo wtedy babcie i dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości.

VIII część „Sonaty” Benedetto Marcello w szkole na wejście gimnazjalistka Katarzyna Miś zagrała pięknie na flecie, bo oto dnia 18 stycznia 2014r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy już po raz 20. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadzia. W tym dniu zaproszeni dziadkowie licznie przybyli do szkoły, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Uroczystość rozpoczęła dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy pani Małgorzata Leja, która serdecznie witała przybyłych gości i w imieniu uczniów oraz nauczycieli złożyła wszystkim Seniorom najlepsze życzenia, a także podziękowała za odwiedzenie naszej szkoły i kultywowanie tej wspaniałej corocznej tradycji. Następnie głos zabrali dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy pani Lucyna Pietrycha oraz Wójt Gminy Kuryłówka Tadeusz Halesiak, którzy również złożyli Seniorom najserdeczniejsze życzenia.

 

Wspaniałymi konferansjerami byli Aleksandra i Aleksander uczniowie Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Oświatowe i Gospodarcze w Dąbrowicy, które było współorganizatorem środowiskowej uroczystości.

Najważniejszą częścią były występy naszych uczniów. Jako pierwsze prezentowały wierszyki i śpiewały piosenki „Zielone Żabki” z Punktu Przedszkolnego „Przedszkole kluczem do przyszłości” POKL i Oddziałów Przedszkolnych, a z zapowiedzią ich prezentacji wystąpili nauczyciele oddziałów przedszkolnych. Następnie starsi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w montażu słowno – muzycznym,  przedstawieniu jasełkowym oraz koncercie kolęd i pastorałek. Wszyscy widzowie z zainteresowaniem obserwowali występy małych aktorów i nagradzali je gromkimi brawami. Wzruszenie dostojnych gości było ogromne, a ukradkiem ocierane łzy świadczyły o miłości i zadowoleniu z ukochanych wnuków, którzy obdarowywali swoich najbliższych własnoręcznie przygotowanymi prezentami. Na zakończenie wspólnie zaśpiewano gromkie  „Sto lat”, które miało swój wyjątkowy charakter zwłaszcza dla Jubilatów Państwa  Mazgalów z Kolonii Polskiej świętujących 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. To piękne chwile, wspaniałe wydarzenia naszego lokalnego środowiska, w których dane nam jest uczestniczyć.

Ostatnim punktem programu była biesiada do późnych godzin nocnych przy dźwiękach ludowej muzyki zespołów: „Kalina” z Kolonii Polskiej i „Jagoda” z Dąbrowicy z wspaniale brzmiącą męską kapelą.

Oprawę artystyczną przygotowali nauczyciele Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy oraz Łukasz Piskor, absolwent szkoły, organista Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sieniawie. Jak zawsze w naszej szkole sprawdziła się współpraca w zakresie organizacyjnym z Wiejskim Domem Kultury w Kolonii Polskiej, a oprawą akustyczną zajął się profesjonalnie niezawodny Marek Latawiec – instruktor GOK w Kuryłówce. Wspaniałe słowa podziękowań należą się też rodzicom i pracownikom obsługi M. Kusej, B. Kycia K. Kiełboń – za przygotowanie kulinarnej strony uroczystości i pomoc w sprawach organizacyjnych.

W tym wyjątkowym dniu wszystkie buzie były rozpromienione i radosne, a Seniorzy z dumą i rozrzewnieniem opuszczali mury szkolne. Nasze wspólne środowiskowe działania pokazują, że to, co robimy jest ważne, my czujemy się potrzebni, a obecność ponad 1000 Seniorów, słowa, uśmiechy i rozradowane serca naszych gości to potwierdzają.